Hieronder vind je alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van de Bibliotheken in gemeente Coevorden zoals wettelijk voorgeschreven.

Algemeen 
 

Statutaire naam: Stichting Biblionet Drenthe
RSIN-nummer: 2903027
Kvk-nummer: 41017595
Bezoekadres hoofdvestiging: zie www.bibliotheekcoevorden.nl.
Postadres: Postbus 78, 9400 AB Assen
E-mailadres: secretariaat@biblionetdrenthe.nl
Bestuursleden: Zie Raad van Toezicht Biblionet Drenthe
Beloningsbeleid: medewerkers worden beloond overeenkomstig de CAO Openbare Bibliotheken.

Doelstelling

De bibliotheek wil bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van klanten door het vergroten van kennis en het verder ontwikkelen van talenten. Niet alleen van de zwakkeren, de laaggeletterden en de kansarmen, maar de talenten van iedereen. Inwoners van Coevorden ervaren de meerwaarde van de bibliotheek.
De missie van de bibliotheek luidt: 'De bibliotheek in de buurt'.

Beleidsplan

Het beleid van de stichting is gebaseerd op de strategienota De Vindplaats.

Verslaglegging

Jaarverslag 2020 Bibliotheek Coevorden
Jaarverslag 2021 Bibliotheek Coevorden

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording van Bibliotheek Coevorden is ondergebracht in het Financieel jaaroverzicht 2019 Bibliotheek Coevorden.